Fylkestinget har bedt om gjennomsyn av et utvalg årsrapporter til institusjoner der Vest-Agder fylkeskommune er medeier. En av disse er Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS i Hægebostad hvor fylkeskommunen i fjor bidro med 350 000 kroner til drift og 1,15 millioner til investeringer. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø tok i dag årsmeldingen, som fylkeskommunens administrasjon gir uttrykk for ikke er tilfredsstillende, til orientering.

I saksfremlegget uttrykkes det at innholdet i Årsrapport 2007 fra Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS etter administrasjonens er noe i tynneste laget vedrørende informasjon om tiltak og formaliteter. Administrasjonen synes ikke at den innsendte årsmeldingen tilfredsstiller Vest-Agder fylkeskommunens krav og forventninger vedrørende driften av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS. For fremtiden legger fylkeskommunen til grunn at årsmeldingen blir mer informativ med hensyn til tiltak og aktiviteter gjennomført i det forløpne år

For øvrig fremgår det at regnskapet for 2007 for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS.viser et overskudd på 242 582 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2008 | Skriv ut siden