Da den nye praktboken om Setesdalsheiene ble presentert torsdag 5. november hadde fylkesordfører Thore Westermoen følgende hilsen:

- La meg først si at jeg er stolt over at fylkeskommunen i sin tid tok initiativ til denne boken. Vår medarbeider Toril Folkestad har vært en drivkraft i prosjektet, og vi har vært representert i redaksjonskomiteen og har gitt betydelig økonomisk støtte.
Det tradisjonelle og miljøvennlige friluftslivet har gjennom flere år vært et politisk satsingsområde for Vest-Agder fylkeskommune. Det er få andre fylker som kan vise til tilsvarende satsing på friluftsliv. Det dreier seg om alt fra små beløp til prosjekter i frivillige organisasjoner, til kjøp av større områder som Romsviga og utvikling av Friluftsparken i Søgne

Friluftslivet har verdi i seg selv og i et folkehelseperspektiv. Enkel tilrettelegging i form av hytter, stinett og informasjon har bidratt til at allmennhetens tilgjengelighet til Setesdal Vesthei i årenes løp er blitt forbedret og utviklet. Denne formen for tilrettelegging - som blant annet Kristiansand og Opplands turistforening prioriterer - bygger på friluftsloven og allemannsretten.

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har gjennom lang tid vært opptatt av en balansert utvikling av Setesdal Vesthei, først og fremst gjennom fylkesdelplanarbeidet for området. Et viktig grunnlag for arbeidet har vært å bidra til å kunne sikre Europas sydligste villreinstamme som Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. Det er ikke til å underslå at det kan oppstå konfliktsituasjoner mellom grunneiere, utøvere av friluftsliv og hensynet til villreinen.

Setesdal Vesthei utgitt av KOT med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune.
Setesdal Vesthei utgitt av KOT med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune.
Vest-Agder utmerker seg positivt ved mange utgivelser av hefter og bøker, f.eks om arkeologi, kulturhistorie og friluftsliv. En av de siste; Padleguide for Vest-Agder, er faktisk blitt en bestselger. For full oversikt over VAF-publikasjoner sjekk http://www.vaf.no/hoved.aspx?m=2820

Setesdalsheiene har mye å by på. Med denne boken ønsker fylkeskommunen å bidra til at enda flere tar heiene i bruk som turområde. Boken vil nok bidra til at folk blir kjent med de flotte heiområdene i regionen og benytter muligheten til å oppleve vakkert landskap og fin natur.

Boka gir god informasjon om hytter og stinett. Den gir kunnskap om geologien, vegetasjonen samt fiske og dyreliv. Den kulturhistoriske delen med fortelling om spor etter de første menneskene, gamle veger og stølsdrift samt minner fra 2. verdenskrig, er interessant å lese om og øker opplevelsen på turen i terrenget.

I boken er allemannsretten knyttet til friluftsloven beskrevet. Det er en unik norsk lovgivning, som vi alle har glede av i mange sammenhenger. Men det er viktig å huske på at allemannsretten består både av rettigheter og plikter, og at hver enkelt av oss alltid plikter å opptre varsomt og hensynsfullt slik at vår bruk av heiområdene ikke er til ulempe for andre mennesker eller påfører naturen skade.

I løpet av det siste tiåret har det vært en enorm utbygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i heiområdenes randsone. Denne aktiviteten genererer økt bruk av heiområdene – både i forhold til det tradisjonelle friluftslivet, og i forhold til nye måter å bruke heia på.

Dette er positivt i forhold til lokale og regionale myndigheters målsetning om regional utvikling, og satsing på turisme, men representerer samtidig en utfordring i forhold til bærekraft på lang sikt for de mer sårbare interessene i området. Tar vi godt nok vare på det tradisjonelle ”livet på fjellet” med naturopplevelser og stillhet? Hvilken utvikling er egentlig gagnlig for de aktuelle lokalsamfunnene i et langt tidsperspektiv?

Miljøverndepartementet har nå gitt fylkeskommunene med interesser i verneområdet i oppdrag å utarbeide en ny felles fylkesdelplan for Setesdal Austhei, Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene. Departementet ønsker at vi i det nye fylkesdelplanarbeidet skal se hele heiområdet under ett og sikre en balansert utvikling og forvaltning i området.

Boken som i dag lanseres vil forhåpentlig bidra til at flere blir opptatt av disse utfordringene og hvordan en bærekraftig utvikling kan sikres på sikt. Boka har etter min vurdering veldig interessant og leseverdig. Padleguiden som Vest-Agder nylig la ut for salg ble en bestselger. Jeg tror at også denne boken kan bli en salgssuksess.

Takk til alle som har bidradd, og til Kristiansand og Oppland Turistforening for godt samarbeid. God fornøyelse med boken!
Setesdal Vesthei - Praktbok utgitt med støtte fra VAF

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer