Tovik trekker frem flere sentrale utviklingsutfordringer for Telemark. Han retter søkelyset på Universitetet i Agder som en nødvendig alliert ettersom høyskolene i Vestfold og Buskerud søker samarbeid med Universitetet i Oslo. Uten en Agder-allianse kan den høyere utdanningen i Telemark falle mellom to stoler, fastslår han.
-Også i kampen for Sørvestbanen fra Kristiansand, via Grenland til Oslo er det behov for å samarbeide med Agder. Med bedre jernbaneforbindelse øker vi dessuten tilgjengeligheten til et voksende arbeidsmarked i Vestfold, skriver redaktøren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2008 | Skriv ut siden