Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2008 deles ut til Nina og Tore Gjedrem fra Søgne. De får prisen for restaurering og gjenbruk av eldre gårdsbebyggelse på Eftestad i Finsland i Songdalen kommune. -Paret har nedlagt et meget betydelig arbeid for å restaurere og skjøtte et nedlagt gårdsbruk på Eftestad. Fra 2001 og frem til i dag har de satt det rivingstruede våningshuset på eiendommen i stand på en slik måte at huset i dag fremstår som noe av en perle i lokalmiljøet, uttales det i begrunnelsen. Det var hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø som i dag besluttet hvem som skulle motta prisen. Vinnerne får et pengebeløp på 30.000 kroner samt en plakett.

I begrunnelsen vises det til at det ikke bare er bygningen som er satt i prikkfri stand. -Nina og Tore Gjedrem har også, av egen interesse og vilje, gått lenger i å følge antikvariske prinsipper, for eksempel når det gjelder å reparere fremfor å skifte ut skadete bygningsdeler, enn det som ofte er tilfelle selv med bygninger som har fått et formelt vern. Alt arbeid har foregått på parets fritid, og de har klart seg uten økonomiske bidrag fra det offentlige. Foruten våningshuset fra omkring 1840,
Eftestad i Finsland
Eftestad i Finsland
har de klart å ta vare på den gamle driftsbygningen på eiendommen, som nå er innredet og tatt i bruk som oppholdsrom. For et kulturminnevern som har klare utfordringer knyttet til vern og gjenbruk av driftsbygninger som ikke lenger er i bruk, fremstår låven på Eftestad som et godt eksempel på hvordan man kan oppnå vern gjennom ny bruk, skrives det i begrunnelsen.

Det opplyses videre at helt nylig har Nina og Tore Gjedrem "reddet" et eldre hus som var vedtatt revet i en nabobygd. Denne bygningen har de forbilledlig gjenoppført og innredet på en eksisterende grunnmur i tunet på Eftestad. Den "nye" bygningen, som kan være så gammel som fra begynnelsen av 1700-årene, er blant annet innredet med en stor bakerovn. Arbeidet med å skjøtte andre kulturminner på eiendommen er også godt i gang, blant annet har man fjernet skjemmende vegetasjon, slik at den karakteristiske og fine buveien nå er godt synlig.

Nina og Tore Gjedrem har dessuten særlige talenter når det gjelder å formidle sine kunnskaper og sin glede over gamle hus til andre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer