Helsedirektoratet mener norske tannleger bør engasjere seg mer i arbeidet mot røyking. -Det er ingen tvil om at røyking medfører helserisiko, også for munn- og tannhelsen. Det er også sånn at av alle de tingene det er mulig å forebygge, er det fortsatt røyking som skader helsen til befolkningen mest. Det på tross av at antall dagligrøykere er på vei nedover og at ungdom røyker enda mindre enn de voksne. Vi ser at det ligger flere muligheter for røykeforebygging i tannhelsetjenesten, både den offentlige og den private, enn det som skjer i dag, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tannhelsetjenesten møter ungdom årlig frem til de blir 18 år. -Det er i denne perioden ungdom begynner å røyke. Vi har god dokumentasjon på at selv korte samtaler mellom helsepersonell og pasient, der helsepersonell tar opp røyking under fire øyne, har sterk innflytelse på om pasienten blir dagligrøyker eller ikke og på om de som allerede røyker bestemmer seg for å slutte, sier Larsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Litt av bakgrunnen for oppfordringen fra Helsedirektoratet til tannhelsetjenesten er også en rapport direktoratet har bestilt fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Der er det gått gjennom 38 studier om røyking og periodontitt. Det er en betennelsessykdom i tannkjøttet som kan føre til at tennene mister forankringen sin i kjeven og faller ut.

Når forskerne brukte lommedybde i tannkjøttet og festenivå som utfallsmål viste resultatene at det ser ut til at man etter behandling i større grad lykkes med å stoppe sykdomsutviklingen hos ikke-røykere og eks-røykere enn hos røykere, selv om forskerne ikke kan si med sikkerhet at dette skyldes kun røyking alene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2008 | Skriv ut siden