Kulturminnefondet har nå offentliggjort resultatet av årets andre tildelingsrunde. Resulatet var meget oppløftende for Vest-Agders del - 12 prosjekter får til sammen nærmere 1.8 millioner kroner til blant annet restaureringstiltak. Skolehuset på Hille i Mandal får 124.000 kroner, Gamlehuset på Hervoll i Farsund 88.500 kroner, mens fullriggeren Sørlandet får hele 200.000 og Bredalsholmen dokkanlegg i Kristiansand 400.000. Eplehagen i Austad i Lyngdal får 207.000 kroner, og hovedhuset på Ertzeid i Lindesnes 50.000.

Norsk Kulturminnefond er siden 2002 et virkemiddel innen kulturminnearbeidet. Per. 1. januar 2007 er en milliard kroner avsatt som fondskapital. Rentene av denne kapitalen tildeles fondet gjennom eget tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av fondet.

Første tildeling av midler fra fondet skjedde høsten 2003. Fra og med 2003 til og med 2008 er ca 113 millioner kroner fordelt til 634 prosjekter, med beregnede prosjektkostnader på vel 398 millioner kroner. Kulturminnefondets bidrag til disse prosjektene er gjennomsnittlig 29 prosent av totalkostnaden i det enkelte prosjekt.

Satsningsområder for Kulturminnefondet til og med 2010 er:
* By og tettsted
* Landbrukets kulturminner og kulturmiljø

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden