Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at 11 personer er drept på veiene i Vest-Agder hittil i år. De omkomne er et barn (4 år), fire ungdommer 16 – 24 år og seks personer mellom 28 – 63 år. Det var fem bilførere, tre bilpassasjerer, to motorsyklister og en kvinne i en campingvogn. I hele landet omkom 10 personer i trafikken i november måned. Hittil i år er 236 personer drept i trafikken her i landet. I samme tidsrom i fjor var tallet 218.

I hver av kommunene Lyngdal, Marnardal og Søgne er to mennesker omkommet og i Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Songdalen og Vennesla omkom en person. Fire dødsulykker skjedde på E 39 i Flekkefjord, Søgne (to) og Lyngdal. Tre av disse var i kollisjon med annet kjøretøy i motsatt kjørefelt og en i kollisjon i samme kjørefelt.

Av de sju som ble drept i bil, var det en som er registrert med bruk av bilbelte.

I Vest-Agder var det på samme tid i fjor 13 drepte i trafikken. Det var også det endelige tallet for 2007.
Tabellen under viser først omkomne i november i de tre siste årene og deretter omkomne i løpet av årets elleve første måneder de tre siste årene: 

2008

2007

2006

2008

2007

2006

Vest-Agder

1

3

2

11

13

11

Aust-Agder

0

0

1

6

10

9

Agderfylkene

1

3

3

17

23

20

av admin, publisert 2. desember 2008 | Skriv ut siden