• Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Døgnåpen transporttjeneste for funksjonshemmede fra årsskiftet

  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder blir døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av admin, 17.12.08

  Fylkestinget krever økte rammer når fylkeskommunen overtar riksveistrekninger

  -I Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på...

  Les mer
 • Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

  Fylkestinget vi ha utredet rushtidsavgift i Kristiansand

  Et flertall på 20 mot 14 representanter i fylkestinget stilte seg i dag bak en anbefaling fra...

  Les mer
 • av admin, 16.12.08

  Mer fra fylkeskommunen til Kilden IKS

  Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen...

  Les mer
 • Flere velger å reise med Sørlandsbanen
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Flere velger å reise med Sørlandsbanen

  Nye tall fra NSB viser at flere reiser med toget. Det er mange år siden tallet for...

  Les mer
 • Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Flertall blant fylkeskommunens samferdselspolitikere om utredning av rushtidsavgift

  Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg...

  Les mer
 • Ny listerrådsleder ser positivt på fremtiden
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Avviser klage fra Kvinesdal på kutt i kollektivtilbudet

  Les mer
 • KS-landstinget vil ha velferdskommisjon
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Riksveiene må overleveres fylkeskommunene i god stand, krever KS

  Torsdag, møter KS kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til et ekstraordinært...

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av admin, 10.12.08

  Anbudene for Skråveien ligger innenfor anslagene

  -Vi har fått inn sju anbud på for fylkesvei 651, Skråveien i Farsund. Det laveste kom fra Veidekke...

  Les mer

Regjeringen vil øke samferdselsinvesteringene

Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Stortingsflertall for å utrede høyhastighetsbaner

Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, mener moderne høyhastighetslinjer bør vurderes hver gang viktige togstrekninger skal fornyes. Det er nødvendig med nye utredninger for å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Fylkeskommunen starter arbeid med handlingsplan for veiovertakelser

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest- Agder fylkeskommune er enig i at det startes arbeid etter årsskiftet med et handlingsprogram for nye fylkesveier. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01