-De seneste årene har vi lykkes i Vest-Agder med å få gjennomslag for viktige veiprosjekter. En hovedgrunn til dette er utvilsomt den gode samhandling vi har i hele landsdelen gjennom Bedre stamvei på Sørlandet. Dette er måten å få gjennomslag på, fastslo fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale i fylkestinget i dag. Han trakk frem at i 2009 åpnes ny motorvei mellom Kristiansand og Grimstad, det største veiprosjektet i Norge til år. -Den vil ha stor innflytelse på utviklingen, og kan sammenlignes med åpningen av Varoddbroa i 1956 og ny stamveien fra Kristiansand til Lillesand, mente han.

-Listerpakken utbygges som planlagt og når vi nå får godtatt anbudene for Skråveien i Farsund - som ligger under kostnadskalkylen - er alle de store prosjektene i boks. Listerregionen har dermed fått et veinett som knytter denne regionen mye tettere sammen enn før, og utvikler et felles bo- og arbeidsmarked på en helt ny måte, sa Westermoen. Han la til at vedtaket i Lindesnes kommunestyre om ja til Vigeland – Osestad etter hans vurdering er uhyre viktig. -Dette blir første etappe i den nye E-39 mellom Mandal og Lyngdal. Jeg er veldig utålmodig etter å få på plass planer og trasevalg for hele strekningen- uttrykte han.

nsb-togHan så imidlertid at det dessverre ikke er noen grunn til å være fornøyd med fremdriften i utbedring av jernbanen og spesielt planene for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. -Staten er endelig enige med oss om at denne strekningen er viktig - men tempoet – nei! Det er ille at et så godt prosjekt, både økonomisk for jernbanen og samfunnsmessig, får så lav prioritet i nasjonal transportplan, fastslo fylkesordføreren.

-Fylkeskommunen gjør for øvrig alt vi kan for å stimulere godstransporten til sjøs. Det ser nå ut til at samarbeidet med Nord-Jylland om Nordic Link korridoren kan fornyes igjen. Det er gledelig og løfterikt, mente Westermoen.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden