Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder blir døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som fylkeskommunen har ansvar for. Det blir innført en natt-takst i egenandelsregulativet. Det besluttet fylkestinget onsdag. I løpet av 2009 vil bli lagt frem en anbefaling for politikerne om videre utvikling og innretning av transportordningen for funksjonshemmede i Vest-Agder. Som grunnlag for anbefalingen vil en blant annet bruke en nylig gjennomført brukerundersøkelse og drøftinger med funksjonshemmedes organisasjoner.

Brukerundersøkelsen, som ble gjennomført i sommer viser at 71 prosent av brukerne som besvarte i stor grad er tilfreds med selve tilbudet. De 25 prosentene som svarte at de i en viss grad er tilfreds og 4 prosentene som svarte de i liten grad er tilfreds ble spurt om årsakene til dette. funksjonshemmetlogoÅrsakene var nokså likt fordelt mellom at antall reiser er for begrenset, for høye egenandeler og at åpningstiden er for begrenset, - med i overkant av en tredjedel på hver. Dette tilsvarer at 10 prosent av alle brukere ikke i stor grad er tilfreds fordi åpningstiden er for begrenset. Når de brukerne som i en viss eller liten grad er tilfreds skal oppgi hva de har mest behov for, har samlet sett over to tredjedeler oppgitt flere reiser - herav har flest oppgitt reiser innen kommune - mens 29 prosent oppgir utvidet åpningstid. Det tilsvarer at 5 prosent av totalt antall brukere har stort behov for utvidet åpningstid, mens 12 prosent har stort behov for flere reiser i 2008.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer