-Spørsmålet om Agderfylkene bør slås sammen, er dessverre ennå ikke løst, selv om det har vært et diskusjonstema i årevis. Fylkestinget i Vest-Agder har uttalt seg positivt til tanken ved flere anledninger, og det er mange i vårt fylke som håper og forventer at en sammenslåing skal skje, sa fylkesordfører Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i dag. Han trakk frem at i høst har fire kommuner i Aust-Agder stilt krav om en avklaring og vedtatt at de vil vurdere overflytting til Vest-Agder dersom ikke saken settes på dagsorden. -Jeg er ikke tilhenger av en slik løsning hvor enkeltkommuner ordner saken på egenhånd, for å si det slik. Vi må finne en løsning som er akseptabel for landsdelen som helhet, sa han.

Ungt Entreprenørskap Agder ønsker velkommen til fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2009. Arrangementet går av stabelen 12.mars i Gimlehallen i Kristiansand. Fylkesmessa for ungdomsbedrifter er årets arrangement for Ungdomsbedrifter på Agder. Gimlehallen vil være fylt opp av vel 100 ungdomsbedrifter med rundt 500-600 unge bedriftseiere. Denne dagen arrangeres det 18 konkurranser og det kåres årets beste ungdomsbedrifter på Agder. -Velkommen til en uforglemmelig dag, sier daglig leder Jan Ole Rypestøl i Ungt Entreprenørskap Agder.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden