Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandseregionen om utredning av rushtidsavgift i Kristiansand. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet saken stilte flertallet seg bak en anbefaling om at fylkestinget bør støtte ATP utvalgets anbefaling. Støtten det er snakk om innebærer at en nå kun gir tilslutning til utredning av rushtidsavgift som en del av en såkalt konseptvalgutredning for Kristiansandspakke 2 startes opp. Utredningen skal foreligge i 2010 og vil danne grunnlag for endelig vedtak om rushtidsavgift skal innføres i 2011.

Hovedutvalgets mindretall, bestående av Frp’s representant, en av Høyres representanter og en av KrF’s representanter stemte imot en utredning.

Hovedutvalgets flertall anbefaler videre at fylkestinget stiller som forutsetning at det inngås en forpliktende avtale med sentrale myndigheter om belønningsmidler. Videre må E39 fra Kristiansand sentrum og vestover inn på sikker plass i NTP 2010- 2019. Dette fordi E39 er viktig både for lokal- og regional trafikk og fordi Kristiansandspakke 2, som E39 er hovedelementet i, er viktig for kontinuiteten for bompengeinnkreving og derfor også for innkreving av en eventuell rushtidsavgift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer