Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandseregionen om utredning av rushtidsavgift i Kristiansand. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet saken stilte flertallet seg bak en anbefaling om at fylkestinget bør støtte ATP utvalgets anbefaling. Støtten det er snakk om innebærer at en nå kun gir tilslutning til utredning av rushtidsavgift som en del av en såkalt konseptvalgutredning for Kristiansandspakke 2 startes opp. Utredningen skal foreligge i 2010 og vil danne grunnlag for endelig vedtak om rushtidsavgift skal innføres i 2011.

Hovedutvalgets mindretall, bestående av Frp’s representant, en av Høyres representanter og en av KrF’s representanter stemte imot en utredning.

Hovedutvalgets flertall anbefaler videre at fylkestinget stiller som forutsetning at det inngås en forpliktende avtale med sentrale myndigheter om belønningsmidler. Videre må E39 fra Kristiansand sentrum og vestover inn på sikker plass i NTP 2010- 2019. Dette fordi E39 er viktig både for lokal- og regional trafikk og fordi Kristiansandspakke 2, som E39 er hovedelementet i, er viktig for kontinuiteten for bompengeinnkreving og derfor også for innkreving av en eventuell rushtidsavgift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer