Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom kvinner og menn i Agder. Likestillingsprisen kan tildeles personer, offentlige og private virksomheter og organisasjoner i Agder som har nedlagt et fortjenstfullt arbeid for fremme av likestilling og likeverd mellom menn og kvinner. Organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2008 | Skriv ut siden