Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment friluftsområde. Fylkesutvalget fattet mandag den endelige beslutningen om at fylkeskommunen vil bidra i et spleiselag med et tilskudd på 285 000 kroner.

Turistforeningen ordner selv den andre halvparten av kjøpesummen. Gården Li og naboeiendommen Dåtland ligger på nordsiden av Hidrasundet. Gården Li er et typisk kystsmåbruk.
En viktig begrunnelse for støtten er at fylkeskommunen i fylkesdelplanen for idrett og friluftsliv har fastsatt å bidra til å sikre landfaste friluftsområder nær sjøen for alle. Flekkefjord og Oplands Turistforening er allerede godt i gang med å tilrettelegge områdene med gården til friluftsaktiviteter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2008 | Skriv ut siden