Fylkeskommunen skal inngå en formell samarbeidsavtale med Åseral kommune for perioden 2008 til 2011. I likhet med tilsvarende avtaler som fylkeskommunen har inngått med flere andre kommuner i Vest-Agder omfatter avtalen en rekke samarbeidsområder. Avtalen som nå foreligger er utarbeidet i nær kontakt mellom politisk og administrativ ledelse i kommunen og fylkeskommunen. Det skal opprettes en samarbeidsgruppe for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen fra Åseral kommune og fylkesordføreren og fylkesrådmannen i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2008 | Skriv ut siden