Fylkesutvalget godkjente mandag vedtektene for Lindesnesfondet som er opprettet i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og de fem kommunene i Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. Fondet er opprettet som et regionalt fond etter sentrale retningslinjer for regional utvikling. Fondet skal gi tilskudd, ikke lån eller lånegarantier. Tildelingskriteriene skal ha en lokal eller regional tilpasning og bidra til utvikling på bredt grunnlag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden