Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest- Agder fylkeskommune er enig i at det startes arbeid etter årsskiftet med et handlingsprogram for nye fylkesveier. Fylkeskommunen vil overta rundt 760 km riksveier fra staten i 2010. Det anses som viktig å begynne arbeidet nå med handlingplanen som vil omfatte perioden fra 2010 til 2013 for å kunne ha et grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens økonomiplan for samme periode. Fylkeskommune vil lede arbeidet som vil skje i nært samarbeid med Statens vegvesen Region sør. Kommunene i fylket vil bli involvert i prosessen.

Det skal opprettes en prosjektgruppe til å drive arbeidet under ledelse av regionalsjef Kjell Abildsnes. Det vil bli avholdt regionvise møter med kommunene. Hovedutvalget oppnevnte de tre utvalgsmedlemmene: Terje Damman (H), Anne Bystadhagen (AP), Anne-Ma Timenes (KrF) til å delta på møtene.

Statens vegvesen utarbeider et handlingsprogram for veiene som staten fortsatt skal ha ansvar for i perioden 2010 – 13. Vegvesenet er samtidig pålagt av Samferdselsdepartementet å bistå fylkeskommunene med tilsvarende handlingsprogram for samme tidsperiode for de veiene fylkeskommunene skal ha ansvar for. De forberedende arbeidene i denne prosessen er i gang. Det er i denne sammenheng at Vest-Agder fylkeskommune nå tar et grep ved å legge opp en prosjektplan for det videre arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer