Global Future er avsluttet og resultatene så langt viser at ni personer med høyere utdanning har fått ledende stillinger, melder NHO. Noen har avansert i bedriften de er ansatt i, andre har gått inn i nye, ledende stillinger. Ved starten var ni personer arbeidsledige, nå er alle i jobb, og flere tar i tillegg videreutdanning på universitetet. Global Future har forløst kunnskapen til deltakerne og gitt samfunnet en verdi tilbake - verdien av deres arbeids- og hjernekraft. Resultatene av Global Future bidrar til oppfylling av IA-avtalen gjennom økt integrering på alle nivåer i arbeidslivet.

Kompetansen som innvandrerne besitter vil styrke fremtidig vekst og utvikling, og bidra til at Agder fremstår som en fremtidsrettet og moderne landsdel.

PÅ NHO's nettside trekkes Mauricio Cifuentes fra Columbia frem. Han er utdannet dataingeniør og har nå avansert til fagsjef og leder for mediesenteret på Universitetet i Agder. Etter endt utdanning, var han arbeidsledig i et år, og sendte mellom 50 og 60 jobbsøknader. Han ble innkalt til kun to intervjuer. Gjennom NAV fikk han etter hvert et oppdrag på Universitetet i Agder, hvor han har jobbet siden.

- Mange arbeidsgivere vegrer seg for å innkalle personer med et fremmed navn til intervju, mener Mauricio. Derfor får de heller ikke bekreftet at mange innvandrere med høyere utdanning snakker veldig godt norsk.

Global Future er et partnerskapsprosjekt hvor følgende deltar: Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Cultiva, LO i Aust- og Vest-Agder, NAV Aust og Vest-Agder, Høgskolen i Agder, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Innovasjon Norge, Adecco, Kristiansand, Kristiansand kommune, Arendal kommune, KS Agder og NHO Agder.
Global Future banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2008 | Skriv ut siden