Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i november inn for at det skal søkes om et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående skole i Vest-Agder. Et flertall i fylkesutvalget besluttet at en allikevel ikke anbefaler at det sendes søknad om valgfri skriftlig sidemål. Da fylkestinget behandlet saken i dag støttet et flertall bestående av representantene fra KrF,AP, SV, SP og V fylkesutvalgets vedtak. Mindretallet representantene fra FRP, H. DEM og PP gikk inn for at det skal søkes om et forsøksprosjekt.

Kostnadene ved forsøket er beregnet til 1,4 millioner kroner. I søknaden som er utformet er det lagt opp til at forsøket skulle omfatte elever i studieforberedende utdanningsprogram. Vest-Agder fylkeskommune har 14 videregående skoler. Av disse har 11 studieforberedende utdanningsprogram. Det var forutsatt at fire skoler skulle delta i forsøksprosjektet og at fem ble kontrollskoler. Prosjektperioden skulle vare fra august 2010 til juni 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer