Fylkesordføreren opplyste at Vest-Agder er blant de fylkeskommunene som ligger under gjennomsnittet når det gjelder andel av elevene som velger bort skole eller "dropper ut" av skolen uten å fullføre. Han mente at en av forklaringene til dette positive resultatet sannsynligvis er at Vest-Agder fylkeskommunes inntaksmodell fører til en mangfoldig skole, med elever som har ulike interesser, evner og ferdigheter.

-I Vest-Agder har vi hatt som et viktig mål å skape gode kombinerte skoler i alle deler av fylket. Dette gjenspeiler seg i skoleutbyggingen i Kristiansandsregionen, hvor nå alle skolene tilbyr både studiespesialisering og yrkesfag, nettopp for å gi rom for en ønsket spreding i elevmassen. Kvadraturen skolesenter står ferdig. Tangen videregående skole blir ferdig høsten 2009 og Kristiansand katedralskole Gimle til høsten 2010. Blant annet av denne grunn er det nødvendig med en tilpasning/presisering av det eksisterende inntaksreglementet, sa Westermoen, som la til at han ikke deler Kleppes synspunkt om at en slik inntaksmodell er helt urimelig.

av admin, publisert 17. desember 2008 | Skriv ut siden