Vennesla-rektor beklager fylkespartiers manglende overholdelse av tidsfrister

-I likhet med Vidar Kleppe ble jeg meget forbauset over utspill blant annet fra en rektor i Arendal om at aktivitet i kristent skolelag ikke var ønskelig ved hans skole. Dette på tross av at kristne skolelag har lang tradisjon i Norge. Jeg håper ikke dette er utslag av en totalitær tankegang, men det er mulig at den siste tids debatt om formålsparagraf og livssynsnøytralitet har skapt usikkerhet og misforståelse om hva som er tillatt. Jeg kjenner ikke til at noen av våre skoleledere i Vest-Agder har prøvd å legge hindringer i veien for kristne skolelag eller deres aktivitet, eller har ønsket å forby slik virksomhet. Det foreligger heller ingen retningslinjer eller reglementer som hindrer slik elevbasert aktivitet fra skoleeierens side, det vil si fylkeskommunen, uttalte Thore Westermoen i fylkestinget i dag.

1280

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer