Rektor Eva Bergh til høyre og IB-koordinator Arna Louise Lie, er stolte over at Kristiansand katedralskole Gimle høsten 2009 vil tilby elever som er ferdig med tiende klasse - Pre Diploma Program. Tilbudet gis på Vg1 studiespesialisering, og er i utgangspunktet et forkurs for IB - International Baccalaureate. Elever og lærere vil i det nye tilbudet gjennomføre mye av undervisningen i naturfag og matematikk på engelsk, såkalt bilingual undervisning. Elevene følger i tillegg et spennende to timers fag i filosofi, hvor undervisningen også vil foregå på engelsk. Kurset følger forøvrig ordinær fagplan på norsk i andre fag.

Kristiansand katedralskole Gimle har i tråd med fylkestingets vedtak høsten 2006, søkt om å få starte det toårige kurset IB, The Diploma Programme, fra høsten 2010. IB-koordinator Arna

Arna Louise Lie
Arna Louise Lie
Louise Lie, har i en lengre periode arbeidet med Pre Diploma Program. Det starter høsten 2009, og interesserte elever i tiende klasse vil kunne søke dette kurset gjennom ordinært inntak.
Dersom skolens søknad blir imøtekommet, vil elevene året etter kunne søke IB linjen, eller The Diploma Programme som tilbys over to år, altså i Vg2 og Vg3. Her foregår all undervisning på engelsk, og ved bestått eksamen får elevene en International Baccalaureate, en anerkjent internasjonal student eksamen.
Elever som har gjennomført Vg1 Pre Diploma Program, vil få en mer realistisk forståelse av de utfordringer de vil møte som elever på IB. Elever som har gjennomført kurset, kan om de ønsker det også søke vanlig Vg2 studiespesialisering.
Vil du vite mer ?

av admin, publisert 8. desember 2008 | Skriv ut siden