Lektor Tone Klev Furnes er både lektor på Kvadraturen skolesenter og en suksessrik forfatter. Hennes bok ”Amaldus Nielsen. Kystens maler” har hatt så stor etterspørsel at forlaget nå trykker opp et nytt tredje opplag. Hennes hovedfagsoppgave fra Universitetet i Oslo om Amaldus Nielsen og hans plass i norsk kunsthistorie ligger til grunn for denne boken som første gang ble gitt ut i 2000. Vest- Agder fylkeskommune har støttet hennes arbeid med forskningen rundt Amaldus Nielsens liv og virke en rekke ganger, både ved boken "En by - fem kunstnere", skolefilmen om Amaldus Nielsen og en kommende kunstbok om Olaf Isaachsen.

Mandalitten Tone Klev Furnes, som også er spesialpedagog, har arbeidet i skoleverket i 15 år. Hun har mottatt forskningsmidler og flere stipender for sitt kunstfaglige forfatterskap som omhandler både bøker, film og artikler.

Amaldus Nielsens maleri Renneholmen
Amaldus Nielsens maleri Renneholmen
I boken om Amaldus Nielsen gir forfatteren et portrett av vår første friluftsmalers liv og virke. Amaldus Nielsen (1838-1932) fra Mandal regnes for å være Norges første friluftsmaler. Han malte bildet ferdig ute foran motivet fra 1860, tjue år før det ble vanlig i norsk malerkunst. Knapt noen i norsk kunst har arbeidet så iherdig og bevisst for å fange lysets spill i naturen – atmosfæriske virkninger gjengis med en vitenskapelig presisjon. Hans bilder blir først og fremst forbundet med Sørlandet, men hans store produksjon omfatter også mange bilder fra Øst – og Vestlandet. Med rette har han derfor en fremskutt plass i norsk landskapskunst, med kystmotivene som sitt fremste tema.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2008 | Skriv ut siden