Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 600 000 kroner til ”Platform Pilot”, Sørlandet kunnskapsparks internasjonaliseringsprogram for kulturnæringene. Prosjektet har som siktemål å utvikla nettverk innanlands og utanlands for å auka kjennskapen rundt festivalar som drivarar for næringsutvikling og stadutvikling. - Ved å skapa dialog og utveksla erfaringar mellom ulike aktørar interregionalt kan vi auka kvaliteten på festivalane. Gode opplevingar knytt til musikk og kultur betyr mykje for folk, uansett kor i landet ein bur. Eg har store forventningar til dette pilotprosjektet, seier Kleppa.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer