Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 600 000 kroner til ”Platform Pilot”, Sørlandet kunnskapsparks internasjonaliseringsprogram for kulturnæringene. Prosjektet har som siktemål å utvikla nettverk innanlands og utanlands for å auka kjennskapen rundt festivalar som drivarar for næringsutvikling og stadutvikling. - Ved å skapa dialog og utveksla erfaringar mellom ulike aktørar interregionalt kan vi auka kvaliteten på festivalane. Gode opplevingar knytt til musikk og kultur betyr mykje for folk, uansett kor i landet ein bur. Eg har store forventningar til dette pilotprosjektet, seier Kleppa.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer