-Det er urovekkende mange unge uføre i Vest-Agder, fastslo seniorforsker Dag Ellingsen fra Agderforskning i et foredrag for rektorer og administrative ledere i fylkeskommunen i Kristiansand i dag. - Det er skummelt at vi har så mange unge i denne situasjonen. Det betyr at mange som har et liv foran seg snubler allerede i starten. Undersøkelser avdekker at mange av de dette gjelder har hatt problemer både i hjemmet og på skolen, sa han. Han trakk også frem flere velkjente statistikker over levekår og utfordringer. Vi har fortsatt gjennomgående en stor del av befolkningen på uforepensjon. For hele seks av ti kvinner er dette tilfellet. Mange er i tillegg på attføring. Vi scorer lavt på likestilling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2008 | Skriv ut siden