Fylkeskommunen mener det er positivt at mulighetsstudiet for Øyslebø, som fylkeskommunen støttet faglig og økonomisk, legges til grunn for kommunedelplanen for Øyslebø. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planmeldingen i dag sluttet utvalget seg til kommunens opplegg for planarbeidet.

I planarbeidet er bruk av landbruksjord til boligbygging et viktig tema. Fylkesmannens landbruksavdeling har akseptert at deler av de gode landbruksarealene på Øyslebø skal kunne benyttes til boligformål forutsatt at det blir høy utnyttelse. Fylkeskommunen slutter seg til denne vurderingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2008 | Skriv ut siden