Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand må høynes. Fylkestinget godkjente i dag at fylkeskommunen skal dekke 20 prosent av den delen av økningen som må dekkes av eierne - totalt 37 millioner kroner basert på kroneverdien i 2003. Dette vil utgjøre rundt 2 millioner kroner per år i en femårs periode for fylkeskommunen. Representantene fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Demokratene stemte imot. Det er også klart at fylkeskommunens bidrag til driftsorganisasjonen i Kilden IKS legges inn med 200.000 kroner i 2009 og at beløpet vil bli gradvis økt i årene fremover.

Årsaken til er det nå er behov for økning av prosjektrammen er en mye sterkere prisvekst i byggemarkedet enn det en hadde oversikt over ved oppstart av prosjektet. Prosjektet var beregnet til å koste 1 100 millioner kroner - i 2003-kroner. Ut over den opprinnelige rammen har prosjektet etter anbudsinnhentingen en økt byggekostnad på cirka 150 millioner kroner regnet i 2003-priser. I tillegg ble tomteprisen i 2008 omkring 25 millioner kroner høyere enn det bystyret i Kristiansand og fylkestinget hadde forutsatt.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer