Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand må høynes. Fylkestinget godkjente i dag at fylkeskommunen skal dekke 20 prosent av den delen av økningen som må dekkes av eierne - totalt 37 millioner kroner basert på kroneverdien i 2003. Dette vil utgjøre rundt 2 millioner kroner per år i en femårs periode for fylkeskommunen. Representantene fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Demokratene stemte imot. Det er også klart at fylkeskommunens bidrag til driftsorganisasjonen i Kilden IKS legges inn med 200.000 kroner i 2009 og at beløpet vil bli gradvis økt i årene fremover.

Årsaken til er det nå er behov for økning av prosjektrammen er en mye sterkere prisvekst i byggemarkedet enn det en hadde oversikt over ved oppstart av prosjektet. Prosjektet var beregnet til å koste 1 100 millioner kroner - i 2003-kroner. Ut over den opprinnelige rammen har prosjektet etter anbudsinnhentingen en økt byggekostnad på cirka 150 millioner kroner regnet i 2003-priser. I tillegg ble tomteprisen i 2008 omkring 25 millioner kroner høyere enn det bystyret i Kristiansand og fylkestinget hadde forutsatt.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer