Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand må høynes. Fylkestinget godkjente i dag at fylkeskommunen skal dekke 20 prosent av den delen av økningen som må dekkes av eierne - totalt 37 millioner kroner basert på kroneverdien i 2003. Dette vil utgjøre rundt 2 millioner kroner per år i en femårs periode for fylkeskommunen. Representantene fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Demokratene stemte imot. Det er også klart at fylkeskommunens bidrag til driftsorganisasjonen i Kilden IKS legges inn med 200.000 kroner i 2009 og at beløpet vil bli gradvis økt i årene fremover.

Årsaken til er det nå er behov for økning av prosjektrammen er en mye sterkere prisvekst i byggemarkedet enn det en hadde oversikt over ved oppstart av prosjektet. Prosjektet var beregnet til å koste 1 100 millioner kroner - i 2003-kroner. Ut over den opprinnelige rammen har prosjektet etter anbudsinnhentingen en økt byggekostnad på cirka 150 millioner kroner regnet i 2003-priser. I tillegg ble tomteprisen i 2008 omkring 25 millioner kroner høyere enn det bystyret i Kristiansand og fylkestinget hadde forutsatt.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer