Jentene som er med i ”Jentenes trafikkaksjon” er blitt flinkere til lå si nei til råkjøring. Det går frem av en undersøkelse Trygg Trafikk har gjort. Jentene har også lært mer om hvordan de som passasjerer kan påvirke sjåføren. 339 jenter er nå med i ”Jentenes trafikkaksjon” i Vest-Agder. I høst har 178 jenter meldt seg på, det er 15,2 prosent av jenter født i 1992. Disse kommer i tillegg til 161 jenter som ble med i aksjonen i 2007. I Vest-Agder er det fylkeskommunen, ATP-utvalget, Gjensidigefondet, Sparebanken Sør og Statens vegvesen som finansierer ”Jentenes Trafikkaksjon”.

Jentene har takket ja til å være med å påvirke venner til å sette grenser for hva de tillater i trafikken. Trygg Trafikk ønsker å utdanne og bevisstgjøre jentene for å få de til å sette grenser for hva de selv tillater i trafikken og for å få dem til å påvirke sin omgangskrets, spesielt guttene.
Trygg Trafikk håper at jentene skal skape et samhold, gi hverandre tips og råd, dele erfaringer og spørre om alt de lurer på i et lukket nettsamfunn: www.jentenes.no. Jentene får tre – fire postsendinger hvert år i tre år med brev og effekter der de får kunnskap og argumenter som kan hindre dem og deres nærmeste i å forulykke i trafikken.
Jentenes trafikkaksjon er nå landsomfattende og 6300 jenter deltar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2008 | Skriv ut siden