Kvalitet i opplæringen og rekruttering til realfag er to av hovedsatsingene i en ny tiltaksplan for 2009 som Kunnskapsdepartementet nå har lagt frem. -Realfagstiltak gjennom flere år har gitt resultater i blant annet økt i søkning til realfag både i videregående og høyere utdanning, men vi har fortsatt et stykke igjen før ord blir til handling i alle ledd, sier statsrådene Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland. -Kvalitet på opplæringen i realfag er viktig for elevenes motivasjon og resultater. Lærerens kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, sier kunnskapsminister Solhjell (bildet).

Den nye varige ordningen for videreutdanning anses som særlig viktig for realfagene. Etter- og videreutdanning i matematikk er blant de prioriterte fagene i den første perioden.

Tidlig innsats er viktig for økt læring. Regjeringen vil styrke matematikkopplæringen på 1.-4. trinn. Tiltaksplanen legger også større vekt på mer praktisk opplæring i realfagene. I 2009 er det både Darwinjubileum og Det internasjonale astronomiåret. Begge disse begivenhetene vil bli brukt til å gjøre naturfagundervisningen mer interessant og relevant.

Tora Aasland
Tora Aasland
- Solid og bred kunnskap i realfag er viktig for vår velstandsutvikling. Vi har all grunn til å mene at realfagene vil få en enda større betydning i framtiden på grunn av miljøutfordringer og nye teknologiområder som vil vokse fram og påvirke vår hverdag innen bioteknologi, nanoteknologi og IKT. Realfaglig kompetanse er derfor grunnlag for innovasjon og omstilling, sier statsråd Tora Aasland.

Tiltaksplanen følger opp samarbeidet med næringslivet og Nasjonalt forum for realfag videreføres. Dette forumet er en møteplass for næringslivet, de nasjonale organene for utdanning, KS og organisasjonene.

Klikk her for å se Tiltaksplan for 2009

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer