Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil flytte Norges Vassdrags- og energidirektorats saksbehandlere ut til regionskontorene for å få fart på saksbehandlingstiden for småkraftverk. Samtidig har regjeringen bestemt at fylkeskommunene skal fatte endelig vedtak i konsesjonssaker om kraftverk på inntil 1 MW – etter at Norges Vassdrags- og energidirektorat har saksbehandlet og avgitt sin innstilling. I følge Teknisk Ukeblad har dette ført til høylytt jubel i småkraftbransjen.

Rundt 450 småkraftsaker ligger i kø hos Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), og mange aktører må vente i årevis før planene deres blir behandlet.
Liv Monica Stubholt
Statssekretær Liv Monica Stubholt Foto: Tore Berntsen

– Kompetansen som ligger i NVE Oslo vil bli flyttet ut til NVEs eksisterende regionkontor. Vi mener dette grepet er en substansielt og prinsipielt er en viktig reform av hvordan vi organiserer vårt beslutningssystem og en erkjennelse av betydning av lokal og regional kompetanse, sier statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og energidepartementet.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mener avgjørelsen vil styrke det lokale selvstyret i saker som berører lokale og regionale interesser, sikre arbeidsplasser i distriktene og bidra til en mer effektiv behandling av småkraftsakene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2009 | Skriv ut siden