Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, mener moderne høyhastighetslinjer bør vurderes hver gang viktige togstrekninger skal fornyes. Det er nødvendig med nye utredninger for å skaffe grunnlag for en mulig satsing på høyhastighetsjernbane i behandlingen av Nasjonal transportplan i 2009, mener flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Partiene går inn for at det skal vurderes moderne toglinjer hver gang viktige togstrekninger skal fornyes, melder NRK. Vest-Agder fylkeskommune er en pådriver for å få til høyhastighetslinjer på blant annet Sørlandet.

Togene det er snakk om, er høyhastighetstog etter europeiske standarder for hastighet på minst 250 kilometer i timen.

Transportkomiteen mener utredningen må omfatte den totale samfunnsøkonomien i prosjektene, med vekt på blant annet klima og miljø, samfunnsutviklingen i de berørte regionene, effekter på arbeidsmarkedet og trafikksikkerhet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer