Elever fra Kristiansand katedralskole Gimle har vunnet fylkeskonkurransen Utviklingsinvestoren.com. Fredrik Høiby, Tor-Erik Mathisen og Martin Gaare Mathisen (bildet) har faget Samfunnsøkonomi 2. De deltok med ”firmaet” Staken AS og gikk helt til topps i fylket i konkurransen. Det vanket diplom og premier til deltakerne. Konkurransen er laget som et internett-spill hvor gruppene ”får” 100 millioner kroner hver. Pengene skal investeres i prosjekter i Afrika, Sør-Amerika eller Asia.

Målet er at pengene som elevene har til rådighet skal investeres i prosjekter som skaper arbeidsplasser og vekst i de aktuelle landene og samtidig tilfredsstiller kravene til etikk, miljø og lønnsomhet.

Mange av gruppene gikk fem på da de for eksempel tok i mot dyre gaver fra forretningsforbindelser. Her viste deltakerne i Staken AS en sikker nese for balansegang mellom hensynet til de ”myke” verdier og lønnsomhet. Spillet er utviklet av Norfund som er 100 prosent statlig eid og som investerer i utlandet som en del av norsk u-hjelp.

av Morell, Morten og Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2008 | Skriv ut siden