I følge den nye skattebetalingsloven som trer i kraft fra årsskiftet skal det være ett skatteutvalg for hvert skattekontor. Det betyr at en får fem regionale skatteutvalg til erstatning for de skatteutvalgene en i dag har i hver av landets kommuner. Skatteutvalgene skal oppnevnes og organiseres etter mønster av de folkevalgte skatteklagenemndene. Fylkestingene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til utvalgene. Fylkestinget i Vest-Agder oppnevnte onsdag varaordfører i Vennesla Berit Kittelsen (AP) og fylkestingsrepresentant Tor Einar Ravnevand (H) (bildet) fra Søgne som faste medlemmer og kommunepolitiker Brit Løvgren (KrF) fra Kristiansand som varamedlem.

Det er Skattedirektoratet som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal oppnevnes for hvert skatteutvalg samt fordeling på fylker. Vest-Agder har to medlemmer og ett varamedlem. Leder av skatteutvalget skal velges fra det fylket hvor skattekontorets regionledelse har sitt sete. For Skatt Sør vil dette være Telemark. Nestleder skal rullere mellom de øvrige fylkene i regionen. Rulleringen er tenkt foretatt for hver valgperiode, for tiden hvert fjerde år. Vest-Agder er satt opp med nestleder i første valgperiode. Berit Kittelsen vil inneha vervet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer