Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment friluftsområde. Hovedutvalget anbefaler at fylkesutvalget, som fatter endelig beslutning i saken 15. desember, går med på å yte slik støtte. Det vil innebære at fylkeskommunen bidrar med et tilskudd på 285 000 kroner. En viktig begrunnelse for støtten er at fylkeskommunen i fylkesdelplanen for idrett og friluftsliv har fastsatt å bidra til å sikre landfaste friluftsområder nær sjøen for alle.

Gården Li ligger på nordsiden av Hidrasundet og er et typisk kystsmåbruk. Flekkefjord og Opland Turistforening legger ned et stort arbeid på Li for å tilrettelegge forholdene til et aktivt friluftsliv for Barnas Turlag og for skolene. Foreningen har fått støtte fra Den Norske turistforening til bygging av en BaseCamp for skoleklasser på opp til tretti elever. Arbeidet med å istandsette et våningshus er i gang. I løpet av vinteren er planen å gjenoppsette et båtnaust i Dåtlandsstranda som skal huse blant annet havgående kajakker og en gummibåt. I fjellskråninger ved stranden skal det lages klatreruter for nybegynnere.
Flekkefjord og Oplands Turistforening banner

av admin, publisert 10. desember 2008 | Skriv ut siden