”Entreprenørskap på livet løst” er et prosjekt hvor de som driver Ungdoms- og Studentbedrifter utfordres til aktiv innsats for samfunnet. Ansvarlighet er et viktig kjennetegn for en suksessfull bedriftseier. Dette kommer til uttrykk for eksempel gjennom miljøvennlig produksjon, forhold omkring energiøkonomisering, bærekraftig utvikling og rettferdig handel. Dette samfunnsansvaret kalles på ”fint” for ”Corporate Social Responsibility” og forkortes CSR.

Ungt entreprenørskap - logoMange i skolen har nettopp vært delaktige i Operasjon Dagsverk, og gjennom det stiftet bekjentskap med Shonglap-prosjektet. Shonglap er en ettårig utdanning for unge jenter som har droppet ut av skolen på grunn av fattigdom. Målet for prosjektet er å styrke jentenes stilling, gi dem kunnskap om egne rettigheter og en mulighet til å tjene egne penger. Denne muligheten får de gjennom opplæring i entreprenørskap – det å starte sin egen virksomhet, samt et rentefritt lån.

For jentene i Shonglap-prosjektet dreier det seg om ”Entreprenørskap på livet løs”. Disse jentene er avhengige av å skaffe seg et levebrød for å unngå å ligge familien til byrde økonomisk. På den måten kan de unngå å bli giftet bort altfor tidlig, eller i verste fall å bli offer for trafficking.

Prosjektet ”Entreprenørskap på livet løs” inneholder to deler. Del en er en konkurranse hvor hovedpremien er en tur til Bangladesh, og del to er en konkret oppfordring om å bli med i kampen for å bekjempe fattigdommen i verden.

Les mer på http://vest-agder.ue.no

av admin, publisert 3. desember 2008 | Skriv ut siden