Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommunes Miljøpris 2008 tildeles Elkem Aluminium, Lista. Hovedgrunnen er det arbeidet bedriften driver med å utvikle Søderberg-teknologien for å redusere utslipp av klimagasser. Utvalget mener at prisen vil gi inspirasjon for videre innsats og ikke minst være en spore til innsats for andre bedrifter som arbeider med tilsvarende miljøforbedrende tiltak. Det er Farsund kommune som har foreslått Elkem Aluminium, Lista som kandidat til prisen.

Miljøprisen skal være en stimulans til miljøarbeidet i Vest-Agder og tildeles for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor det som ligger i begrepet miljøvernarbeid. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, organisasjoner og bedrifter. Prisen kan også tildeles kommuner eller andre offentlige instanser dersom disse klart gjør mer enn det som kan forventes innen miljøsektoren. Prisen er på 25.000 kroner og et grafisk trykk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2008 | Skriv ut siden