Vest-Agder er landets nest beste fylke på næringsutvikling. Ser en på regioner kommer ”Sørlandet” på tredjeplass. Dette fremkommer i en undersøkelse Telemarkforskning har gjort på oppdrag fra NHO. Norges femte beste kommune er Lyngdal, mens Kristiansand kommer på 13.plass. -Vi vet fra før at de områdene av landet som har de mest positive holdningene til næringslivet er stort sett de samme områdene som også skaper flest nye arbeidsplasser og har best lønnsomhet, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Brubakk.

- Ikke alle i det politiske miljøet er like opptatt av å skape verdier. Mangle glemmer at velferden i stor grad blir skapt der verdiskapingen trives best. Derfor bør resultatene av denne undersøkelsen angå de aller fleste, sier Brubakk.

Her er de seks beste regionene på næringsutvikling:

1) Stavanger-regionen
2) Oslo
3) Sørlandet
4) Bergen og Askøy
5) Haugalandet
6) Øygarden og Sotra

av admin, publisert 18. desember 2008 | Skriv ut siden