• Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 07.01.09

  Fylkespris for universell utforming til DuViTo senteret i Kristiansand

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Takk fra fylkesordføreren til ansatte og politikere

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  To representanter fra Vest-Agder i nytt skatteutvalg

  I følge den nye skattebetalingsloven som trer i kraft fra årsskiftet skal det være ett skatteutvalg...

  Les mer
 • Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av admin, 16.12.08

  Mange tema i fylkesordførerens årstale

  Les mer
 • Nye dialogbaserte styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene
  av Torkelsen, Jan H., 11.12.08

  Nye dialogbaserte styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene

  Dagens samhandlingsformer mellom regjeringen og fylkeskommunene omfatter både hierarkiske...

  Les mer
 • Ny god promotering av Sørvestbaneprosjektet
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

  Fylkeskommunene skal fatte vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk

  Regjeringen har besluttet at vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk inntil 1 MW skal...

  Les mer
 • Tidligere fylkeskommunalt ansatt på AP-listetoppen i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

  Tidligere fylkeskommunalt ansatt på AP-listetoppen i Vest-Agder

  Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Henriksen fra Kristiansand ble i helgen valgt...

  Les mer
 • Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

  Fylkestingsrepresentant Oksefjell topper for Sp i Vest-Agder

  Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal topper stortingsvalglista for Senterpartiet i Vest-Agder. Dette ble...

  Les mer
 • Eks fylkestingsrepresentant Anne Margrethe Larsen topper Venstres stortingsvalgliste
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

  Eks fylkestingsrepresentant Anne Margrethe Larsen topper Venstres stortingsvalgliste

  Anne Margrethe Larsen fra Flekkefjord vant nominasjonskampen i Vest-Agder Venstre i Lyngdal onsdag....

  Les mer

Oddny Omdal valgt til representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Fylkesutvalget oppnevnte i dag Oddny Omdal (KrF) som Vest-Agder fylkeskommunes faste medlem i representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. Som vararepresentant ble Jon Grindland...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Kristne tradisjoner under press i den videregående skole?

-Demokratene har med stor undring registrert debatten som nå tar til orde for at - det ikke for kristne skal være lov å avholde andakter - eller å synge for maten på skolens område. Saken har skapt så...

av admin, 07.11.08

Interpellasjon fra Demokratene om skoleinntaket

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen med tittel: "Grimelever i Kristiansand nektes å søke Kristiansand katedralskole...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

"Mitt Romsvika" - bokutgivelse

Boken "Mitt Romsviga" er tilgjengelig fra de fleste bokhandlerne på Sørlandet. Den koster 249,- og skildrer oppveksten til Else Helene Larssen i Romsviga i Søgne i tiden rundt 2....

av Peersen, Tor, 16.10.08

Marnardal kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i går besøkte Marnardal kommune gjorde ordfører Helge Sandåker det klart at kommunen ønsker å få til en formell samarbeidsavtale med Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Sigmund Oksefjell topper nominasjonskomiteens SP-liste til stortingsvalget

I går ble det klart at Senterpartiets nominasjonskomite vil ha fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell som partiets toppkandidat i Vest-Agder ved stortingsvalget neste høst. Oksefjell ble valgt inn...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.08

Høyre går for tidligere fylkestingsrepresentant som listetopp

Nominasjonskomiteen i Vest-Agder Høyre er nå ferdig med sitt listeforslag til neste års stortingsvalg. I går besluttet en enstemmig nominasjonskomite at de ønsker Peter S. Gitmark fra Kristiansand på...

av admin, 11.09.08

Aust- og Vest-Agders fylkesutvalg på besøk hos Skånetrafik

Fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder fikk under en studietur til København og Lund nylig en svært interessant innføring i driften til Skånetrafik som er ansvarlig for kollektivtrafikken i...

av admin, 10.09.08

Vidar Kleppe topper Demokratenes valgliste til stortingsvalget

Vidar Kleppe fra Vest-Agder er nominert som Demokratenes toppkandidat til stortingsvalget om vel et år. Det ble klart på et nominasjonsmøte mandag. I første omgang er bare topplassen besatt av...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.08

Enklare for veljarane å nytta røysteretten sin

Utvida opningstider og betre moglegheiter til å førehandsrøysta er mellom tiltaka regjeringa legg fram for å gjera det enklare for veljarane å nytta røysteretten sin. Det er svært viktig at det er...

av Knutsen, Steinar, 23.06.08

Fylkestinget opptatt av å videreutvikle landbruket i Vest-Agder

I fylkestinget i Sirdal ble onsdag formiddag avsatt til temadag med tema ”Landbruk”. Innledere til plenumsdebatten var fylkeslandbruksdirektør Dag Petter Sødal, direktør Ivar Pettersen ved Norsk...

av admin, 20.06.08

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Regjeringen foreslår i lokaldemokratimeldingen, som ble presentert i dag, å åpne for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Få førstegangsvelgere benytter...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.08

Valgdag hvert fjerde år fra 2013?

I stedet for at det skal avholdes valg hvert annet år kan det nå bli en samling av valgene. Det tas nå initiativ fra Ap og Frp om felles valgdag for både stortingsvalg og kommune/fylkestingsvalg fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.08

Fylkeseldrerådets vårkonferanse med fokus på seniorpolitikk og pasientombud

Vest-Agder fylkeseldreråd inviterer til årets vårkonferanse. Konferansen holdes i Fylkeshuset i Kristiansand 22. mai i møterom ”Haven”. Leder av konferansen vil være fylkeseldrerådsleder Niels-Otto...

av admin, 09.05.08

Innlegg på temamøte i fylkestinget om utdanning

Da fylkestinget avholdt sitt aprilmøte var det lagt opp til et todagers temamøte om utdanning. Professor Svein Lie fra Universitetet i Oslo gikk gjennom Pisa- undersøkelsen, Nasjonale prøver og trakk...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Vest-Agder eldreråd ber om døgnåpen TT-ordning

Vest-Agder eldreråd fulgte i dag opp et forslag fra rådets representant Vidar Kleppe fra Demokratene om at Vest-Agder fylkeskommune snarest bør få i gang en døgnåpen TT-ordning. TT-ordningen -...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

To fylkespolitikere ut i permisjon

av Torkelsen, Jan H., 10.04.08

Opprettelse av internasjonal baccalaureatelinje ved Kristiansand Katedralskole Gimle?

Fylkesrådmannen vurderer det som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet. Internasjonal...

av Peersen, Tor, 07.04.08

Kristiansand Katedralskole Gimle - nytt mellombygg - forprosjekt

Skolen trenger grupperom, møterom, lærerarbeidsplasser, auditorium og undervisningsrom som tar mer enn én klasse. Allerede i forbindelse med programmet ”Bedre skolebygg” i 2000 ble skolens behov for...

av Peersen, Tor, 26.03.08

For første gang kan det bli mulig å se arkeologiske funn fra Vest-Agder presentert på en moderne måte i Vest-Agder.

Fylkeskonservator er i dialog med kulturhistorisk museum i Oslo med henblikk på å få til museal formidling av arkeologi i Vest-Agder. Det tas sikte på å få i stand fire utstillinger på like mange...

av Peersen, Tor, 06.03.08

Flere kandidater fra Vest-Agder til sykehusstyrer

Helse Sør-Øst RHF har invitert kommunene og fylkeskommunene til å foreslå kandidater til helseforetakenes styrer og til styret for Rikshospitalet HF. Fylkesutvalget vedtok i går fire kandidater til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Gunnar Rostveit overtar som AP’s gruppeleder i fylkespolitikken

Det er nå klart at Gunnar Rostveit overtar oppgaven som gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingspolitikere. Inntil nå har Toril Runden ivaretatt denne oppgaven ved siden å være fylkesvaraordfører....

av Torkelsen, Jan H., 25.02.08

Kommunenes Sentralforbund mener det er mye å hente ved å rekruttere ressurspersoner blant ansatte med innvandrerbakgrunn til lederposisjoner i kommunesektoren

Større mangfold i ledelse gjør det lettere å gå nye veier med hensyn til å utvikle gode tjenester for befolkningen.

av Peersen, Tor, 18.02.08

Nytt fylkesråd for funksjonshemmede i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå valgt representanter og vararepresentanter til det nye Fylkesrådet for funksjonshemmede i Vest-Agder. Valget har drøyet ut litt i tid fordi det har vært arbeidet frem et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.08

Frp-initiativ for sikkerhetsbelter i skolebusser

”Vil leder i hovedutvalg for kultur og utdanning sørge for at det fremlegges en sak i samarbeid med Agder kollektivtrafikk A/S, der det tas mål av en innføring av sikkerhetsbelter i alle skolebussene...

av admin, 11.02.08

Line Skøii Vennesland med i KS hovedstyre

Landstinget i KS har denne uken vært samlet i Molde. Et enstemmig landsting valgte Halvdan Skard fra Bærum og Arbeiderpartiet som leder av organisasjonens hovedstyre i KS. Varaordføreren i Stavanger,...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.08

Av KS' sin hjemmeside fremgår tall fra 2007 som viser en generell økning i kvinneandelen i styrene. Innenfor de interkommunale selskapene er andelen kvinner i styrene på over 40 % og klart i tråd med...

av Peersen, Tor, 28.01.08

Tilskudd til prosjektet "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs på Agder

Fylkesrådmannen anbefaler at prosjektet "Kvinnebygg A/S"  - kvinners yrkesdeltakelse - gis ytterligere kr. 60.000.- for å dekke tapt arbeidsfortjeneste for kursdeltakerne. Saken forelegges...

av Peersen, Tor, 15.01.08

Opprettelse av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondene skal møte...

av Peersen, Tor, 07.01.08

Flere fylkespolitikere og ledere med i styrevervregisteret

Fylkesutdanningsjef Eva Bergh etablerer nå en arbeidsgruppe som skal vurdere utviklingen av Søgne videregående skole på noe lengre sikt. Begrunnelsen er at Søgne videregående skole har hatt laber...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.06

Robotene overtar i eldreomsorgen?

Tanken på framtidige robot-kolleger i eldreomsorgen, begeistrer ikke Kjellfrid Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Kommunal Rapport i dag: Roboter kan avhjelpe mangelen på varme...

av Peersen, Tor, 01.01.01

Tankevekkende møte med fortiden på Arkivet i Kristiansand

Onsdag hadde hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø lagt et møte på Arkivet i Kristiansand. Utvalget fikk også anledning til en orientering om virksomheten og en gjennomgang av den historiske...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01