• Levende kystopplevelser i fokus i nytt internasjonalt folkehelseprosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Høring om lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

  Regjeringen sender nå ut et høringsforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet fra...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

  40 kvinner fra Agder inviteres til nytt Female Future program.

  Les mer
 • Siste fylkestingsmøte med tåkelur og trekkspillmusikk
  av Torkelsen, Jan H., 16.12.08

  Fylkeskommunen med å bygge opp et Lindesnesfond

  Fylkesutvalget godkjente mandag vedtektene for Lindesnesfondet som er opprettet i et samarbeid...

  Les mer
 • Klart for Global Future!
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

  Global Future med positive resultater

  Global Future er avsluttet og resultatene så langt viser at ni personer med høyere utdanning har...

  Les mer
 • Levende kystopplevelser i fokus i nytt internasjonalt folkehelseprosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

  Felles strategisk plan for folkehelse og levekår for Agder-fylkene?

  Fylkestinget skal 16. desember fatte endelig vedtak om det skal settes i gang arbeid med en felles...

  Les mer
 • Fylkesutvalget åpner for et treårig prosjekt, "Likestilling som regional kraft"
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

  Støtte til likestillingsarbeidet på Sørlandet

  Fylkesutvalget besluttet i går at det skal gis et tilskudd på 300 000 kroner til "Fritt valg?...

  Les mer
 • av Reed, Lisbeth, 18.11.08

  Lindesnesregionen – mye å være kry av!

  Hvilke fellessatsinger skal kommunene i Lindesnesregionen stille seg bak? Hvem er naturlige...

  Les mer
 • VITENsenter på Eilert Sundt.
  av Macdonald, Cheryl, 04.11.08

  VITENsenter på Eilert Sundt.

  Det nyopprettetde vitensenteret ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund skal ha flere viktige...

  Les mer
 • Stor oppmerksomhet om regionplanarbeidet på Agder
  av admin, 23.10.08

  Framtidsbygda 2008

  En arena for å fokusere på utfordringer og muligheter til "Bygdeagder" - også kalt framtidsbygda er...

  Les mer

Global Future gir resultater

Som følge av globaliseringen, ser flere og flere arbeidsgivere nå på innvandreres kompetanse som et aktivum i bedriften. Mange arbeidsgivere tenker nytt og ser positivt på å ansette personer med...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Arbeidet med Lindesnesplanen er startet

Rundt 70 deltakere fra stat, region og kommuner var til stede på oppstartseminaret for arbeidet med historiens første Lindesnesplan i Fjellhallen på Lindesnes Fyr før helgen. De fem kommunene: Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.08

Ordførerne i Lindesnesregionen går samlet fremover

Selv om de fem ordførerne i Lindesnesregionen representerer fem ulike lister ved sist kommunevalg er de samstemte om at det er behov for en felles plan for fremtiden. Det kom klart frem under en...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.08

Holmer-Hoven ser trusler og muligheter for Lindesnesregionen

Tidligere redaktør i Fædrelandsvennen Finn Holmer-Hoven viste før helgen at han som pensjonist ikke er blitt mer ydmyk og medgjørlig. På oppstartseminaret for Lindesnes-kommunenes første regionplan...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.08

Første møte i prosjektgruppen for Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet avholdt på fylkeshuset 12. august.

Foruten begge fylkeskommunene var Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand, Lillesand og Arendal kommune, UIA, NAV Aust Agder og ressurspersoner fra NHO og Forandringsfabrikken representert. Dagens...

av admin, 18.08.08

OPPSTARTKONFERANSE: HVA KAN VI FÅ TIL SAMMEN I LINDESNESREGIONEN?

Nå starter arbeidet med å lage en fellestiltaksplan for Lindesnesregionen. Planutvalget inviterer til oppstartkonferanse i Fjellhallen ved Lindesnes fyr fredag 22.august. Ramma rundt konferansen er...

av Reed, Lisbeth, 11.08.08

Agder skal bli flinkere til å se fremtidens muligheter

Vest-Agder fylkeskommune er partner i et stort EU-prosjekt som handler om at regioner skal bli flinkere til å anvende fremtidstenkning (foresight) i sine plan- og strategiprosesser. Partnerne i...

av admin, 02.07.08

Global Future i fremgang på Agder

Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping på Agder. Global Future har våren 2008 hatt...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.08

Lindesnesregionen vil opp og fram!

”Lindesnes” er blant de sterkeste merkenavnene i Norge. Når kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral slutter seg sammen i et interkommunalt samarbeid, er det opplagt hvilket navn som...

av Reed, Lisbeth, 12.06.08

GRUNNSTENSNEDLEGGELSE UiA Grimstad

Fylkesordfører Thore Westermoen kunne både gratulere med et vellykket arrangement i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i Frimstad 5. mai OG ønske lykke til med å utvikle det som kanskje er...

av Macdonald, Cheryl, 06.05.08

Framtidsbygda 2008

En rekke spennende synspunkter og erfaringer kom fram da fylkeskommunen i Aust- og Vest-Agder, Regionrådet Setesdal, Evje utvikling  sammen med Landbruksavdelingene ved Fylkesmennene i Agderm, nylig...

av Macdonald, Cheryl, 29.04.08

Nær 2,9 millionar kroner til full breibandsdekning i Vest-Agder

Regjeringa gir nærare 2,9 millionar kroner til Vest-Agder fylkeskommune for å nå målet om full breibandsdekning i Noreg.- Regjeringa sitt mål er at folk skal kunne busette seg der dei sjølv ynskjer....

av Macdonald, Cheryl, 18.03.08

Sammen er vi sterkere

Det var budskapet da fylkestinget i Aust og Vest-Agder for aller første gang hadde felles møte. På dagsorden stod ny plan for regionen. – Det er viktig at vi skaper en helhetlig politikk, og styrker...

av Macdonald, Cheryl, 26.02.08

Tilgang på kompetanse – største utfordring for videre vekst

Konjunkturbarometeret for Agder 2008 er ekstra spennende fordi nye trender blir først synlige her Historisk ser vi at nye trender i Norge først sees på Agder, det sa Erling Hellum , direktør for...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.08

Endelig skal vi i gang med 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet!

Første møtet i prosjektgruppen avholdes på fylkeshuset 12. august. Da samles hovedaktørene i prosjektet. Foruten de de to fylkeskommunene på Agder, de fem kommunene Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand,...

av admin, 01.01.01

Senter for likestilling åpnet på Agder

Torsdag 11. september åpnet Barne- og likestillingsminister Anniken HuitfeldtSenter for likestilling som skal ligge i Kunnskapsparken ved UiA. Også Toril Runden, Fylkesvaraordfører Vest-Agder og leder...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01