13 personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i 2008 viser en oversikt fra Trygg Trafikk. Det er det samme antallet som i 2007. De omkomne er seks bilførere, fire bilpassasjerer, to motorsyklister og en kvinne som sov i en campingvogn i Lyngdal. Det var åtte menn, tre kvinner og en gutt på fire år. Fire av de omkomne var mellom 16 og 19 år. Tirsdag 6. januar klokken 12.00 blir dødsulykkene i Agder-fylkene markert med ”Aksjon mot trafikkdød” i Filadelfiabygget i Arendal og langs E 39 ved avkjørselen til Arendal.

Åtte ble drept i utforkjøringsulykker og fire møteulykker. Fire dødsulykker skjedde på E39, i Flekkefjord, i Søgne (2) og i Lyngdal, de øvrige dødsulykkene skjedde på andre deler av veinettet i kommunene Farsund, Songdalen, Audnedal, Lyngdal, Marnardal (2), Vennesla og i Mandal (2).

De siste ti årene har 137 personer mistet livet på veiene i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2009 | Skriv ut siden