Wiken opplyste at AKT under arbeidet med ruteendringer har lagt vekt på å ramme færrest mulig passasjerer, ha minst mulig inntektsbortfall og gjennomføre de oppgaver selskapet er lovpålagt. Selskapet har tatt hensyn til passasjertall, effektiv utnyttelse av materiell, mannskapsdisponering og gangavstander til hovedruter og sentrum.

Hun opplyste at AKTs mål er at antall reisende med kollektive transportmidler skal øke. Selskapet skal sikre at trafikantene får et helhetlig tilbud til god kvalitet og god informasjon om rutetilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer