Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for planlegging av nettverk og knutepunkter for høyhastighetstog. Det overordnede målet med prosjektet er å fremme bærekraftig transport gjennom å utveksle erfaring, dele og overføre god praksis på utviklingen av høyhastighetsnettverk og knutepunkter. Prosjektet tar videre sikte på å demonstrere høyhastighetstogets potensiale når det gjelder å redusere klimautslipp og trafikkulykker, samt for å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Prosjektet vil løpe i tre år fra 2009 – 2012, og har partnere fra Storbritannia, Nederland, Sverige, Spania og Hellas, foruten Norge. Rogaland fylkeskommune vil være prosjektleder.

Vest-Agder fylkeskommune vil delta som partner i prosjektet for å få drahjelp til å dokumentereHøyhastighetstog nytteverdien og realisere gjennomføringen av Sørvestbanen. Prosjektet vurderes å ha et stort læringspotensial for dette formål. Prosjektet har dessuten sammenfallende tidsperiode med en nyopprettet stilling som daglig leder for Jernbaneforum Sør, og kan dermed gi overføringseffekter i forhold til den satsingen som man nå iverksetter. Gjennom prosjektet får fylkeskommunen videre tilknytning til et internasjonalt jernbanefaglig nettverk som vil være av verdi etter prosjektets slutt.

Når det gjelder de økonomiske sidene ved deltakelsen i prosjektet vil fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ta stilling til dette i sitt møte 4. februar.

Fylkesutvalget i Aust-Agder avklarer Aust-Agder fylkeskommunes medvirkning 26. januar.

Søknaden skal leveres Interreg IVC-sekretariatet innen 30.januar, og avgjørelse på om prosjektet får støtte ventes å foreligge i løpet av høsten. Om prosjektet får støtte kan det trolig starte opp i november 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer