Målet om likeverdig helsetilbud må også gjelde for tennene våre. Derfor vil Arbeiderpartiet nå løfte tannhelsen, skriver nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen i en artikkel i avisen Nordlys. -De fleste har god tannhelse, men mange har store problemer på grunn av økonomi eller livssituasjon. Sosiale ulikheter i tannhelse følger i stor grad samme mønster som sosiale ulikheter i øvrig helsetilstand. For Arbeiderpartiet er det et mål å utjevne slike ulikheter. Derfor vil vi at det offentlige skal ta større ansvar på tannhelsefeltet. Og i første omgang må vi løse utfordringene for de som har de største problemene, skriver hun.

Mens det i dag er gratis for alle under 18 år å gå til tannlegen, vil Arbeiderpartiet heve grensen til 20 år. Alle over 75 år skal få rett til gratis tannhelsekontroll. Tannhelsetilbudet for folk på

Helga Pedersen Fiskeri- og kystminister
Helga Pedersen
institusjon skal forbedres, blant annet ved mer oppsøkende kontroll. Ikke minst mener partiet at tilbudet til psykisk syke bør utvides. Alle som deltar i NAVs kvalifiseringsprogram, som for eksempel langtids sosialhjelpsmottakere, vil få gratis tannbehandling. Og flere grupper som kommer inn under egenandelstak 2, som for eksempel kronikere, vil få dekket tannlegeutgiftene.

Helga Pedersen viser til at der store forskjeller på tilgang til kvalifisert tannhelsepersonell etter hvor de bor i landet. Derfor vil Arbeiderpartiet legge mer vekt på desentralisert utdanning av tannlegespesialister og på etablering av regionale kompetansesentra.

Reformforslagene vil koste rundt en milliard kroner i året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2009 | Skriv ut siden