På oppdrag av Vest-Agder-museet foretok Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter vinteren/våren 2008 en dokumentasjon av Chrstiansands Møllers anlegg på Grim i Kristiansand. Anlegget var da fremdeles i drift. 10. mars fant siste mottak av korn fra havnesiloen sted ved mølleanlegget på Grim, og noen uker seinere begynte demonteringen av maskiner, for flytting til Østlandet. Du kan lese hele den interessante dokumentasjonsrapporten her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2009 | Skriv ut siden