Svindland er fra Flekkefjord hvor han fikk sitt første politiske oppdrag etter krigen i en takstnemnd for faste eiendommer. Senere ble han bystyremedlem, varaordfører og byens ordfører i hele 12 år. Han var også vararepresentant til Stortinget i 20 år, noe som også gjorde at han en rekke ganger måtte delta i landet nasjonalforsamling.

Han opplever den utviklingen som skjer med utviklingen av Listerregionen som bra. -Det ligger mye positivt i regiontanken. Alle kommuner vil fremme sine ønsker. Men samarbeid er nødvendig og så langt har det skjedd mye positivt. At kommunene motarbeider hverandre er ingen tjent med. Kanskje kunne man ha nådd lenger på enkelte områder. Med enda bedre veiforbindelser får man et tettere arbeidsmarked og handelsområde. Det betyr meget for mange, sier Svindland i Farsunds Avis.

Eks. fylkesordføreren som nå er 76 år trives godt i Flekkefjord som han betegner som en god by å bli gammel i. -Man har godt utbygde sykehjem og gamlehjem og gode hjemmetjenester. Dessuten har man en rekke andre tilbud tilrettelagt for eldre. Han er fortsatt en av eierne i Svindlands Pølsefabrikk. Ellers er det nok å henge fingrene i med to boliger på Uenes og et foretningsbygg i byens sentrum og en heigård med hytte i Gyland med stort jaktterreng og fiskevann. Ellers krever hunden turer og på tennisbanen er han fortsatt kjent som en vanskelig motstander. Medlemmene på byens bedehus kan også glede seg over å ha han som pianist.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2009 | Skriv ut siden