Vold, trakassering og overgrep berører mange på ulike vis. Krenkelser, tabuer og dramatikken rundt dette medfører stress og ofte står folks helse på spill. Både forebygging og oppfølging krever god faglig og menneskelig innsikt og sektorovergripende innsats. Under Folkehelsekonferansen 2009 som arrangeres 25. og 26.mars 2009 på Radisson SAS Caledonien Hotell i Kristiansand vil mye av dette bli belyst. Konferansen er et samarbeid mellom partnerskapet ”Folkehelse i Agder”, hvor blant annet Vest-Agder fylkeskommune deltar, og Folkehelseforeningen i Norge.

Konferansen har et rikholdig program med plenumsforelesninger, dialogmøter og kunstneriske innslag ved Egal Teater og danseren/koreografen Signe Alexandra Domogalla og jazzvokalist Hilde Hefte.

Påmelding til konferansen må foretas innen 10. mars til www.fylkesmannen.no/aa - under menypunkt: kurs og konferanse.

Programmet kan leses her.

Sjekk også www.helseforeningen.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden