Mandag Morgen har gjennom en undersøkelse analyseselskapet Zapera har foretatt i Norge, Sverige og Danmark funnet at innbyggerne i de tre landene mener at dersom velferdsstaten skal kunne forbedre og fornye seg, må politikerne satse på enklere regler, mindre byråkrati og mer brukermedvirkning. Innbyggerne sier klart i fra at de vil ha døgnåpen forvaltning og større påvirkning på avgjørelser som tas på vegne av lokalsamfunnet.

Undersøkelsen viser at 83 prosent av nordmennene som inngikk mener at det er mest å hente på mer selvbetjening via internett.. Samtidig ønsker 68 prosent mer borgerpåvirkning i forkant av store statlige investeringer, og 64 prosent av den norske befolkningen vil ha folkeavstemninger om saker som berører større budsjettmessige beslutninger lokalt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2009 | Skriv ut siden