Fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal blir gjenopprettet som forvaltningsorgan med egen administrasjon fra 1. januar 2010, på lik linje med de andre fylkesmannsembetene. Samtidig blir Møre og Romsdal fylkeskommune igjen likt landets øvrige fylkeskommuner med hensyn til administrasjon og drift. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys skriver i brev til de to partene at avslutningsprosessen av enhetsfylkeprosjektet og tilbakeføringsprosessen bør planlegges og gjennomføres av fylkesdirektøren i samarbeid med fylkesmannen og de ansattes organisasjoner.

I brevet til Møre og Romsdal fylke skriver Heidi Grande Røys at som ansvarlig departement for
Statsråd Heidi Grande Røys (SV)
den statlige delen i forsøket ber Fornyings- og Administrasjonsdepartementet om at fylkesdirektøren legger frem en plan for avviklingsprosessen innen 1. mars.
Forsøket med enhetsfylke startet 1. januar 2004. Det har gått ut på at de ansatte i fylkeskommunen og fylkesmannsembetet - med unntak for fylkesmannen og assisterende fylkesmann - i forsøksperioden er integrert i et regionalt organ - Møre og Romsdal fylke - ledet av fylkesdirektøren. Den fullmakten som i andre fylker er lagt til fylkesmannen, er i forsøksperioden lagt til fylkesdirektøren. Unntak fra dette har vært oppgavene som beredskap, representant for Kongen, klage- og tilsynsmyndighet etter særlovgiving og legalitetskontroll etter kommuneloven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2009 | Skriv ut siden