Fylkesordfører Thore Westermoen sendte i går brev til finansministeren, kommunalministeren og Vest-Agder stortingsrepresentanter med en oversikt over aktuelle prosjekter i Vest-Agder som fylkeskommunen prioriterer i forbindelse med Regjeringens krisepakke. Dette er prosjekter som det har vært arbeidet med i en årrekke, som er høyt prioritert og ferdig planlagt, men som det ikke har vært mulig å fullfinansiere innenfor eksisterende budsjettrammer. Alle prosjektene forbedrer infrastrukturen i fylket og bidrar dermed til økt mulighet for vekst i årene som kommer. Forslagene omfatter samtlige kommuner i fylket.

Det er lagt vekt på å få frem prosjekter i hele fylket for at man skal kunne fange opp ledig arbeidskraft best mulig. Flere prosjekter er av en slik art at en forholdsvis liten statlig andel vil utløse andre bevilgninger og derved øke effekten av tiltakspakken. Westermoen peker på at flere mindre prosjekter erfaringsmessig ”lønner seg” fordi dette også gir mindre lokale firmaer, som det er mange av i Vest-Agder, anledning til å delta i anbudene. Dette gir igjen lavere pris.

-Vi har identifisert prosjekter innen alle områder, så som samferdsel, utdanning, kultur, miljø og energi og vedlikehold. Prosjektene som foreslås omfatter investeringer i flere veiprosjekter, kulturbygg og skolebygg, samt tiltak for blant annet energiøkonomisering og tiltak knyttet til universell tilrettelegging, skriver Westermoen..

nsb-togI et eget punkt peker fylkesordføreren på at Vest- Agder, som resten av Norge, har et nedslitt jernbanenett med blant annet kjøreledninger som faller ned og signalanlegg som svikter. -Dessuten trengs det flere kryssingsspor for å kunne øke godstrafikken. Midler til kryssingsspor på Nodeland i Vest- Agder og Ualand i Rogaland bør økes for å fremskynde disse. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt. Det er svært viktig at utbygging av kapasitet på Vestfoldbanen helt frem til Porsgrunn skyter fart, og at det bevilges midler til fullføring av Eidangertunnelen, skriver han.

Westermoen minner også regjeringen om den svært usikre og vanskelige industrisysselsettingen som nå viser seg i vestre del av Vest-Agder, i Listerregionen, for eksempel situasjonen ved Casting Technology, Elkem Lista, Øye Smelteverk, og Øgrey. Her vil det være stort behov for ekstraordinære tiltak.

Brevet til finansministeren og kommunalministerenVedleggsskriv med oversikt over forslag

av admin, publisert 13. januar 2009 | Skriv ut siden