-Natur og Ungdom krever i et brev at det i alle norske fylker må innføres et månedskort på kollektivtrafikken for ungdom og studenter til 200 kroner. Dette er et viktig tiltak for å få flere unge til å reise kollektivt og for å gjøre buss og bane tilgjengelig for flere. Prisene i landet i dag varierer fra 200 til 450 kroner for ungdommer og fra 295 til 800 kroner for studenter. I Vest-Agder koster et ungdomskort 350 kroner og studentkort 470 kroner hvilket viser at prisnivået ligger i feil ende av prisskalaen. Vil fylkesordføreren som Demokratene ta et initiativ for å få senket prisene på ungdomskort i henhold til det prisleiet som Natur og Ungdom har skissert, spør fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen.

Kleppe peker videre på at i tillegg til store forskjeller mellom fylkene, opereres det en del steder med takstsoner og mange ulike rabattordninger som gjør kollektivtrafikken vanskelig å forstå og dermed mindre tilgjengelig. -Dette viser at det er behov for å ta grep for at det skal bli mer rettferdige ordninger over hele landet, at det skal være stabile priser, og at prisnivået i dag er for høyt. En fastpris på 200 kroner på månedskort oppfyller disse kravene skriver Natur og Ungdom i sitt brev, påpeker Vidar Kleppe.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2009 | Skriv ut siden